Læringsforløbet har til formål, at eleverne lærer at samarbejde i par eller i grupper via gamle lege. Eleven skal tage ansvar og samarbejde, samt kende til forskellige samarbejdsmåder via legen. Eleverne opnår viden om og erfaring i at kunne samarbejde og lege trods forskellige behov, forudsætninger og interesser. De vil øve sig i at følge legens regler og forstå dem så godt, at de vil kunne forklare og igangsætte lege i mindre grupper. Med dette fokus i idræt vil klassefællesskabet og frikvarteret få et boost. Det kan laves til et tværfagligt forløb med klassens lærere. Efter forløbet har eleverne og lærerne gode forudsætninger for aktive frikvarter og fælles aktiviteter, som sidenhen kan bruges som bevægelsespauser.

Som indledning til forløbet inviteres Anne Marie Christensen og medlemmer fra gruppen ”Liv i gamle lege”. De kommer og fortæller om de lege, der hører til deres barndom.

Hvad legede man?

Hvor legede man?

Hvem legede man med?

Hvor meget legede man?

Som lærer er du ordstyrer og hjælper eleverne med at få perspektiveret til deres hverdag og måske finde frem til gamle lege, som de kender i dag. Efterfølgende afprøver I enkelte lege, mens I stadig har besøg af fortællergruppen. Det kunne fx være en indendørs leg som ”Tag den ring”, en sangleg som ”Tyv” og en udendørs leg som fx ”Halli-hallo” (se lærermateriale).

Efter besøget
I den efterfølgende periode arbejder I med gamle lege i idrætsundervisningen. Eleverne skal kende reglerne så godt, at de vil kunne forklarer og igangsætte legene over for deres kammerater. Der leges, afprøves og igangsættes samtidig med, at I har en dialog om forskelle og ligheder mellem nye og gamle lege.

Det vil være gavnligt, hvis klassens øvrige lærere ved, hvilke lege eleverne kender og kan igangsætte, for således bliver disse lege et vigtigt element i klassefællesskabet, frikvarterene og bevægelsespauser.

 

 

Publiceret 28-09-2016