Bredt repertoire med lokale rødder.

Sagn, myter, folkeeventyr og erindringer er de genrer, som Else Christensen, Inger Brauner og Ruth Dein primært arbejder med. De fortolker også forfattere som Selma Lagerlöf, St. St. Blicher og Jeppe Aakjær, ligesom de har taget folkemindesamleren Evald Tang Kristensens omfattende materiale under kærlig behandling.

Tilpasset jeres emner/forløb

Både Else, Inger og Ruth vil gerne kontaktes, så I sammen kan finde den eller de fortællinger, som passer til det emne, dine elever skal arbejde med.

De tre lokale fortællere er medlemmer af den landsdækkende forening ”Fortællere i Danmark”, http://www.fortaellereidanmark.dk/ og de er med i fortællegruppen ”Vestjyllands fortællere”, som er en del af foreningen Vestjyske Fortællespor http://www.vestjyske-fortaellespor.dk/.

Vestjyske Fortællespor har som formål at afholde den årlige fortællefestival på Nr. Vosborg samt at tage vare på og udvikle den mundtlige fortælling og styrke fortælle-miljøet i Midt-og Vestjylland. Fortællegruppen mødes til fortælleværksted ca. en gang om måneden i Holstebro, hvor der øves og udveksles erfaringer. Gruppen vil også stå for fortælle-arrangementer, hvor der inviteres publikum. Derudover fortæller de enkelte medlemmer enten hver for sig eller i mindre grupper på skoler, biblioteker, i foreninger, sognehuse og mange andre steder, hvor der måtte efterspørges en god fortælling.

Fortællingens dag.

Den 24. januar er af den landsdækkende fortælle-forening (FIDA) udnævnt til at være Fortællingens Dag. Dagen er lagt på Evald Tang Kristensens fødselsdag. Den store folkemindesamler blev født i 1843, og han vandrede i mange år sine støvler tynde for at indsamle folkeminder og fortællinger på den jyske hede. De tre lokale fortællere laver hvert år i samarbejde med Skive Bibliotek et fortælle-arrangement på selve dagen for at mindes ham og for at sætte fokus på den levende mundtlige fortælling. I dagene før og efter vil de også gerne komme ud til skoler og dagtilbud (børnehaver, vuggestuer og dagplejer) for at fortælle historier.

Fortællerne udtaler:

VI KAN

  • tilbyde fortælling af varighed 15-45 minutter som supplement til et emne, der arbejdes med, eller som en enkeltstående oplevelse eller et afbræk i hverdagen

  • komme til – morgensamling eller fællestime – komme i en enkelt klasse – eller på en lokalitet udenfor skolen

  • medvirke til at børn selv får mulighed for at fortælle

 VI HAR BRUG FOR

  • et bud mindst 14 dage før

  • at vide i hvilken sammenhæng fortællingen skal indgå, hvis vores medvirken er en del af et projekt

  • at vide hvor mange børn og hvor mange voksne, der er til stede under fortællingerne

 VI KAN IKKE

  • holde foredrag eller læse op

  • være alene til stede med en klasse

  • deltage i anden planlægning omkring projektet/emnet  


 

Publiceret 29-05-2017