Børn helt ned i 13-årsalderen er stærke nok til at genoplive en voksen med hjertestop. Eleverne skal vide, at de kan, og de skal turde træde til. Trygfonden har gjort det let at undervise i livreddende førstehjælp og kalde på den handlingsparathed, der vil gøre det naturligt for eleverne at træde til, når de oplever et hjertestop på åben gade. Rekvirér gratis klassesættet her:

http://hjertestarter.dk/Skoleindsats?redirected=true  

Arbejdsgang:
>Udfyld forslag til synlige elevlæringsmål
>Gennemgå Powerpoint, der teoretisk præsenterer emnerne fra fællesmål
>Efterfølgende er der nogle dilemmaspil fra Trygfondens hjemmeside 
>Brug Trygfondens klassesæt ved besøget af Tobias i klassen med uddeling af certifikater
>Besøg lægehelikopteren
>Efterbehandlingen er opfølgning af forslag til synlige elevlæringsmål

I kan udvælge dele af forløbet eller bruge det hele, som det passer jer. I undervisningshåndbogen er der også forslag til forskellige måder at sammensætte undervisningen.
 

 

   

 

 

 

 

Publiceret 11-10-2016