Forløbet kan benyttes som afslutning på ethvert matematikemne. At benytte film som et evalueringsværktøj er med til, at eleverne danner mentale billeder, de visualiserer samt sætter ord og billeder på det, de har lært. 

Der er indbygget refleksion i forløbet, da det jo ikke er ligegyldigt, i hvilken rækkefølge tingene kommer i. For at eleverne kan genfortælle deres viden på film, er det derfor en nødvendighed, at eleverne ordner, sorterer og kategoriserer deres viden.

Forløbet kan anvendes på flere typer af film: stop-motion, animationer, computeranimationer, grafiske løsninger, alm. optagelser og hvad man ellers kan forestille sig. Det er dog vigtigt, at eleverne får lov at udfolde deres kreativitet, så det ikke bare bliver en elev, der står og taler ind i et kamera.

Forslag til forløb:

  1.  Introduktion til arbejdet med film. Brug for eksempel Powerpointen ”Matematikfilm oplæg” (PDF). Hertil er der også en skrevet ”How To” (PDF) - den kan bruges som oplæg til læreren eller udleveres til eleverne.
  2. Opgaven stilles i forhold til, hvad eleverne har arbejdet med. Det er vigtigt, at det er en åben tilgang fx ”Vis, hvad I ved om………”
  3. Få idéerne på bordet! (PDF). Eleverne idégenerere i grupper (3-4 personer) og brainstormer over de elementer, der skal med i filmen.
  4. Eleverne arbejder med ”Skudlisten” (PDF) og derefter ”Storyboardet” (PDF)
  5. Test af udstyr - og så i gang med optagelser.
  6. Redigering på computer eller iPad - eleverne skal sætte deres optagelser i rækkefølge jf. skudlisten, lave vioce-over og færdiggøre deres produkt.
  7. Afslutning: Vis filmene i klassen og giv respons eller upload dem til skoletube.

 

Første gang man laver forløbet med elever, skal man påregne lidt ekstra tid. Det kan være en fordel, at lade eleverne arbejde med metoden flere gange, da det så kan blive et hurtigt og brugbart evalueringsværktøj i flere fag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 28-09-2016