Mange fag kan kombineres med O-løb alt efter hvilke spørgsmål, der lægges ved posterne. Det er en oplagt mulighed for at få bevægelse ind i undervisningen!
I Skive kommune har SAM opsat faste poster i Krabbesholm Skov, Skive Plantage (militærterrænet) og Havbjerg skov.
Gert Johannesen er behjælpelig med at lave ruter på kortene alt efter ønsker.
Her er også forslag til, hvordan man let selv laver poster med opgaver, som kan udføres et hvilket som helst sted.

Her på kortet kan du finde kort, poster, opgaver og forslag til ruter i Krabbesholm Skov, Skive Plantage (militærterrænet) og Havbjerg skov. Posterne i Skive By bliver færdige i xxxx. På denne hjemmeside kan du få et overblik og de aktuelle kort:

http://www.findveji.dk/

 Der findes mange gode vejledninger på disse sider: 

 http://www.findveji.dk/introduktion/for-skoler-og-klubber

 

http://old.findveji.dk/uploads/Orientering%20for%20skoler%20og%20klubber.pdf

 

http://www.aktivrundti.dk/naturloebet/find-vej-i-skolen/undervisningsmateriale

 

Skoven i skolen har et forløb til idræt, natur/teknologi og geografi med kort og kompas:
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/orienteringsl%C3%B8b-kort-og-kompas

 

På EMU er der en god forklaring på brugen af Woop-app´en og et forløb til tysk.
http://www.emu.dk/modul/woop-en-jagt-med-mobil-0

Elevopgaver:

Som ovenstående forløb også foreslår, er det meget motiverende for eleverne selv at få lov til at lave et løb.

Woop App er tre forskellige spil og kan laves alle steder. Woop App er gratis og fås både til iPhone og Android.

”Bombe” er et hurtigt og højintensivt fangelegsspil.
”Woops mig” er en gemmeleg også med masser af bevægelse og spænding.
”Jagt” er et oplevelsesløb, der kombinerer opgaveløsning med sociale og fysiske udfordringer.

http://spejderne.dk/aktuelt/woop/

O-løbs typer:

Det klassiske orienteringsløb:

-Alle poster opgives i rækkefølge ved start.
-ruten går tværs gennem landskabet,
-du bruger kort og evt. kompas.
-posterne skal besøges i nummerorden,
-start og mål er samme sted,
-tiden er afgørende for placering.

Det er vigtigt, at du holder hovedet koldt og kigger godt efter på kortet, inden du løber mod næste post. Sørg for hele tiden at vide, hvor på kortet du er.       

Stjerneløb: efter hver post skal du tilbage til start for at få opgivet næste post.
Pointorientering:
 Posterne giver forskellige point, som opgives ved start.
Figurløb:
 Posterne ligger i en forudbestemt figur, f.eks. et stjernebillede. 2 poster er indtegnet.
Trinvis opgave:
 Efterhånden som du når frem til en post, får du opgivet den næste.
Linjeløb:
 Posterne ligger på en indtegnet linje.

Forberedelse:

Når du skal lave et løb, er der selvfølgelig nogle ting, der skal være i orden, ud over posternes nøjagtige placering.

I åbne statsskove og private skove skal du anmelde ankomst til skovrideren eller ejeren senest 14 dage før løbet.

Hvis du kopierer kortet, skal du have tilladelse af fremstilleren.
Hvis posterne ikke er faste, skal der være gode afmærkninger, helst en rød/hvid skærm, der kan ses fra flere sider. Posterne skal markeres med navn, adresse og dato.
Sværhedsgraden skal passe til deltagerne. Sværhedsgraden bestemmes bl.a. af postens synlighed, dens placering i forhold til tydelige terrængenstande samt afstandene imellem posterne.

Du kan selv opfinde flere o-løb end vist her - kun fantasien sætter grænser.

Alle spor efter løbsdeltagere samt poster fjernes straks, når løbet er slut.

Kontaktoplysninger

Gert Johannesen
Mail: gertconnie@gmail.com
Tlf.: 32665966

Skriv helst 3 uger før!

Gert kan mod betaling komme ud og undervise og indvie lærer eller elever i o-løbets verden.
 

Publiceret 28-09-2016