Formål

 ”Elevernes træning i læsehastighed og beherskelse af tekster af stigende sværhedsgrad er af afgørende betydning for den kontinuerlige læseudvikling”.[1]

I dette forløb sættes der primært fokus på:

  • at alle elever øger deres læsehastighed
  • at de gennem gentagelser på forskellige måder opnår en større rigtighedsprocent
  • at de bliver i stand til at sætte mål for deres læsehastighed

  1. Vejledning for faget dansk: Læseudvikling, hastighed og sværhedsgrad: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-dansk

 

Publiceret 28-09-2016