Naverne
Ordet naver stammer fra ordet skandinav. Navere er håndværkere fra de skandinaviske lande. De rejser rundt og arbejder i Europa.

Romertal
I gamle trækonstruktioner brugte tømrere og snedkere romertal som markeringer i det tømmer, der hørte sammen. Når håndværkerne skulle flytte tømmerkonstruktioner fra værkstederne og samle dem igen et andet sted, kunne de med lethed finde de korrekte tømmersamlinger.

Formål med forløbet
Eleverne får viden om værktøj, som er knyttet til tømmer- og snedkerfaget. De hører om de omrejsende navere. De får kendskab til tømmermærker med romertal på gamle trækonstruktioner. De får selv lov til at hugge romertal i et stykke træ.

Inden besøget
Eleverne udfylder forslag til synlige elevlæringsmål. De arbejder med fagudtryk inden for træarbejde og øver sig i at huske dem. Dernæst laver eleverne opgaver med romertal.

På træmuseet i Oddense
Sven byder velkommen og viser rundt på museet. Han fortæller dernæst om de omvandrende navere, de muntre skandinaviske håndværkssvende. Så beretter han historien om romertallene i trækonstruktioner og afslører, hvor de eksisterer i Skive og omegn.
Håndværkerne viser, hvordan eleverne skal lave et romerbræt, et stykke træ med romertal hugget ned i træet.

I gang to og to
Eleverne bliver inddelt i små træhold. De hjælper hindanden med at save, markere romertallene med skabelon og hugge tallene ned i træet.
Til slut hjælper håndværkerne med at brænde Træmuseets stempel ned i romerbrættet som bevis for stedet og arbejdets håndværksmæssige kvalitet. Hvis der er tid, har de et par ekstra opgaver. Vent og se.

På skolen
Eleverne udfylder igen forslag til synlige elevlæringsmål. Udfyld evalueringsskemaet og meld tilbage til Ole Brauner. 

 

Publiceret 28-09-2016