Formålet med dette forløb er at give eleverne indblik i endnu et mørkt og markant kapitel i tysk historie; og især et kapitel, som ikke mange unge i dag kender til, men er relevant i forhold til deres opfattelse og kendskab til terrorisme. Arbejdet deles op i ”Vor dem Film”, ”Während des Films” og ”Nach dem Film”. 

I første lektion laves en mindmap i fællesskab. Derigennem finder klassen frem til, hvad de ved om emnet terrorisme.

Herefter præsenteres RAF for dem vha. det link i materialelisten. I denne korte præsentation finder klassen i fællesskab ud af, hvem RAF var og hvorfor netop dette symbol er valgt.

Derefter udleveres gloselisten til filmen til eleverne og ordene gennemgåes med klassen. Find også ud af, hvad udsagnene betyder. Det er vigtigt, at eleverne får en forhåndsviden, så forståelsen af filmens indhold er større. 

Derefter ses filmen ”Baader-Meinhof-Komplex”. Den kan lånes på biblioteket: https://www.skivebibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A27721354

Der er i alt 6 opgaver, som skal løses ”während des Films” og man kan enten bede eleverne om at besvare dem alle sammen eller også deler man eleverne op i små grupper, så de bagefter kan diskutere en bestemt problemstilling med hinanden. Det sidstnævnte kan anbefales, da der bedre kan tages hensyn til elevernes forskellige niveauer. 

Efter filmen samles op på de løste opgaver. Når det er gjort og de næste opgaver (nr 10 & 11) er løst, aftales med biblioteket en dag, hvor eleverne kan få et lille oplæg om, hvordan man søger tyske artikler på bibliotekets database. 

Eleverne søger og udvælger nu en artikel om benådigelsen af en RAF-terrorist og skriver afslutningsvis et læserbrev på ca 350 ord, hvor han/hun forholder sig kristisk til dilemmaet om at løslade en forhenværende terrorist. 

 

 

Publiceret 28-09-2016