I arbejdet med vand, lærer eleverne om miljø, vandets kredsløb, vandressourcer, samt de forhold der skal til for at sikre os rent drikkevand. 

Ved en rundvisning på Skive Vand vil I se hvordan et topmoderne vandværk fungerer, samt opleve og forstå den vitale opgave vandværket har for vores by. I ”enden” af anlægget, kan eleverne se de to store tanke med det rene vand, samt anlægget der pumper det direkte ud i Skives vandhaner, hvilket er med til at give forståelsen for både volumen og sammenhængen mellem vandværket og den enkelte elevs vandhane derhjemme.

Besøget kan målrettes flere forskellige temaer, fag og årgange. I kan arbejde med fagene biologi, geografi, fysik/kemi, samfundsfag eller natur/teknologi. Forløbet kan med fordel kombineres med et besøg hos renseanlægget, men man skal så være opmærksom på, at et sådan besøg skal foregå efter besøg hos vandværket, ikke omvendt.

I vil i samarbejde med vandværket finde ud af hvilket fokus I ønsker særligt belyst ved besøget.  Det aftaler I selv, når I ringer for at planlægge besøget. Besøgene kan som udgangspunkt kun tilbydes på værket i Skive.

 

 

 

 

Publiceret 28-09-2016