Formålet er, at eleverne får kendskab til og fingrene i naturen ved sø og å. De får kendskab til livsfunktioner, livsbetingelser og miljøpåvirkninger. Mange biologiske begreber bliver sat på plads og kredsløbene bliver behandlet.  

 

Beskrivelse:
Forløbet kommer ind på mange ting om økosystemer i de forenklede fælles mål og tager udgangspunkt i målstyret undervisning. 
Det lægger op til, at eleverne skal ud og indsamle råmaterialer og indsamle data til en fremlæggelse for klassen.
Der er elevopgaver til 4 grupper. Af tidsmæssige årsager vil det være godt yderligere at fordele opgaverne imellem eleverne i gruppen.  

 

Forberedelse:
1.Eleverne udfylder elevlæringsmålene. 
2.Det vil være optimalt at emnerne i vedlagte Powerpoint bliver gennemgået på klassen.  

 

Efterbehandling:
1. Elevernes fremlæggelser
2. Opfølgning på elevlæringsmålene.    

 

  

  

Publiceret 28-09-2016