Troen på Gud og frygten for skærsilden var stor i middelalderen. Men den katolske kirke var under pres. Hans Thausen spredte Luthers protestantiske tanker fra prædikestolene i Viborg. Den lokale biskop var klar til at søge tilflugt på sin borg i Spøttrup. Folk i Salling søgte at passe deres daglige dont, mens de ventede på Skipper Clements bondehær.

Dette er blot et lille udsnit af de problemstillinger og livsvilkår, der kendetegner middelalderen. Forløbet er tilrettelagt som et projekt, hvor eleverne opnår kompetencer i at indkredse et emne, opsamle og strukture viden og fremstille egne produkter, som de til sidst præsenterer for hinanden.

Emnet kan sprede sig over en bred vifte af fag, som kan tones mere eller mindre afhængigt af, hvor mange timer I råder over. Vi forholder os til fagene historie, kristendomskundskab og dansk. 

 

Fag   Kompetenceområde
Historie

 Kronologi og sammenhæng
 Kildearbejde
 Historiebrug

Kristendomskundskab
 Livsfilosofi og etik
 Kristendom

Dansk

 Læsning
 Fremstilling
 Fortolkning
 Kommunikation og It

 

Dette forløb giver dig mulighed for at gå besøg af en formidler fra Spøttrup Middelalderborg, som vil give en introduktion til perioden "middelalder" præsenteret med støttebilleder. Introduktionen er et afsæt til det videre arbejde med nedenstående temaer: 

  • Lov & straf
  • Kirke & tro
  • Munke & nonner
  • Tøj & mode
  • Våben & riddere
  • Livet i byen
  • Livet på landet

 

Forud for introduktionen kan eleverne arbejde med temaerne i kristendomskundskab og historie. Dette samt introduktionen giver eleverne et godt udgangspunkt for at vælger et emne til fordybelse.  

I fordybelsesperioden forbereder eleverne sig til besøget på borgen. Her får eleverne en rundvisning og mulighed for at indsamle billeder, lyd og viden til deres efterbehandling på skolen.

Hjemme på skolen anvender eleverne deres viden og indsamlede materiale til at arbejde med fagtekster, som bruges i en multimodal tekst i f.eks. PowerPoint. Se eksempel på færdigt produkt nedenfor. Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden, så de får delt deres viden om middelalderen.  

 

Multimodal tekst

Dåb og døbefont

Tryk

 

Du skal åbne filen via Download-funktionen (en pil i menuen øverst). Filen er så stor, at Google ikke kan scanne for virus, men du kan åbne den alligevel. 

 

Multimodaltekst

Husdyr

Tryk

 

 

 

Faglige videoer

Våben

Rustning

Klædedragter

Publiceret 28-09-2016