I dette forløb kommer I til at arbejde med statistiske undersøgelser. I lærer ord om statistik og regneark, I lærer at stille spørgsmål, at indsamle data i et skema og behandle data i diagrammer vha. regneark, så I kan få overblik over de svar, I har samlet ind. Kort og godt lærer I at gennemføre en undersøgelse og præsentere resultaterne af undersøgelsen.

Inden I går op på kirkegården lærer I hjemme på klassen at lave diagrammer i regneark, og I lærer også de tilhørende matematikord. Ud fra fotos af alle kirker i jeres provsti skal I lave statistiske undersøgelser af kirkernes udseende. I kan fx undersøge kirkernes farver, tårne og tage. Når I er blevet gode til at gennemføre og præsentere en undersøgelse, er I klar til at gå op på kirkegården.

Som hjælp til arbejdet er der tastevejledninger om, hvordan I laver diagrammer i Excel, og regnearkene er forberedte til brug. Det er dog godt at kende lidt til Excel på forhånd. I får også brug for at kunne trække firecifrede tal fra hinanden, når I skal regne alderen ud på de begravede.

Oppe på kirkegården begynder I med at snakke med kirkegårdsgraveren, og I stiller ham/hende de spørgsmål om kirkegården, som I har forberedt hjemmefra. 

Herefter undersøger I de gamle gravsten for at finde svar om gamle dage. Først undersøger I de begravedes levealder ud fra årstallene på gravstenene, og I undersøger også deres efternavne. I har hjemme fra klassen bestemt, hvem der undersøger hvilke 10-års perioder fra 1850-1919. På nogle kirkegårde er de rigtig gamle gravsten fjernet fra gravene og samlet ét sted på kirkegården. Efter disse to undersøgelser er det tid til, at det er jer selv, som formulerer et spørgsmål, som I skal forsøge at finde svar på ved at lave en undersøgelse på kirkegården.  

Når I kommer hjem, behandler I jeres svar i regneark. I fremlægger jeres resultater for hinanden og fortæller, hvad resultaterne betyder. I diskuterer også jeres undersøgelser og sammenligner med nutiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 28-09-2016