Formål
Dette undervisningsforløb sætter fokus på talforståelse og talautomatisering. Etcifrede naturlige tal er netop opmærksomhedspunktet i fælles mål for børnehaveklassen inden for kompetenceområdet matematisk opmærksomhed.

Gennem leg og forskellige aktiviteter får eleverne en grundlæggende talforståelse primært for tallene 1 - 10. De bliver gradvist sikre i koblingen mellem tallene og deres mængdeværdier. 

 

  

 

 

 

 

Publiceret 28-09-2016