Sammen med besøget giver stedet en helt unik mulighed for at se og fornemme træets vigtighed og forskellene på anvendelsen af forskellige træsorter.

Symposion:
Gennem årene har Oddense Træmuseum afholdt adskillige Symposioner, hvor træskulptører fra hele verdenen er inviteret til workshop. Skulpturerne står på museet som en permanet udstilling, der med årene er blevet udbygget, så de nu rummer en meget stor samling af helt fantastiske og fantasifulde kunstværker, der prikker til gæsternes nysgerrighed.

Forslag til før-og efterbehandling af besøget:
http://www.skoven-i-skolen.dk/ kan man finde rigtig mange gode forløb, der vil egne sig godt i forbindelse med besøget på træmuseet. Der findes forløb indenfor alle skolens fag.  Lær f.eks. eleverne om fotosyntesen eller måling af højden på skovens træ. Mulighederne er mange på siden, og det er let at søge på det indhold, som netop passer på temaet, fag og årgang.

På siden finder du også forskellige temahæfter i pdf-form, der er nemme at printe ud til eleverne og kan fungere som arbejdshæfter til mellemtrinet.

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/skovens-træer

Besøget på museet aftales med kontaktpersonen på museet

Publiceret 28-09-2016