Kort om forløbet

Forløbet tager udgangspunkt i ”Natur Teknik Gul”, hvor der er et afsnit om vandløbet. Der er mange gode aktivitetsark i lærervejledningen. De kan bruges direkte. I forløbsbeskrivelsen refereres til sidetal i elevbogen og lærervejledningen, så det er en fordel at have dem ved hånden, når forløbsbeskrivelsen læses igennem. Der er i dette forløb forslag til hjemmelavet feltudstyr.  

 

Formål

  • At eleverne forstår vandløbets betydning i økosystemet.

  •  At eleverne får kendskab til vandløbets forløb og hvilken betydning, det har for levevilkårene.
  • At eleverne forstår det ydre geologiske kredsløb og dermed vandløbets funktion.

  • At eleverne lærer om vandløbets organismer og deres tilpasninger i naturen.

  • At eleverne lærer at foretage målinger og får kendskab til feltudstyr.

  • At eleverne arbejder med en naturfaglig systematisk arbejdsmetode.

  • At eleverne knytter teori sammen med egne erfaringer i praksis.

  • At eleverne får indsigt i de mange forskellige interesser, folk har i vandløbet.

  • At eleverne kan bruge fagsprog til at formidle, det de har lært.

 

Færdsel og adgang

Fra 2013 er der offentlig adgang langs åer og vandløb i Danmark. Mange af vores vandløb er sårbare, så tal med eleverne om, hvordan de færdes med respekt for flora og fauna. Vær særlig opmærksom i fuglenes yngletid, så I ikke forstyrrer. Husk at få tilladelse, hvis det er et privat område.

 

 

 

Publiceret 28-09-2016