Med dette forløb arbejder I med emnet venskab. Ind imellem er der aktiviteter, som styrker fællesskabsfølelsen i klassen. Forløbet lever op til bestemmelserne i Skive Kommunes ”Læseplan for forebyggelse”. Brug Jeres AKT-vejleder som samarbejdspartner og afslut med en fremvisning af klassens arbejde til andre elever eller forældre.
I musik danner I en meningsgivende sammenhæng ved også at beskæftige Jer med emnet. Musikdelen kan også inddrages i fremvisningen. 
Det vil være oplagt, at gennemføre den obligatoriske trivselsmåling i forlængelse af forløbet.


Forløbet kan køres igennem fra en ende, eller man kan plukke i indholdet:

Fortællekreds
Vennebog
Netværkscirkel
Reklame for klassen
Pauseaktiviteter
Frikvarter
Taktil massage
Hjernegymnastik 

  

  

 

Publiceret 28-09-2016