Neden for peger vi på to undervisningsmaterialer med fokus på Aktiv dødshjælp. De åbner op for vigtige etiske begreber som lidelse, selvbestemmelse og livets ukrænkelighed samt værdighed i livet og døden. Materialerne kan suppleres med filmene ”Mit indre hav” eller ”Stille hjerte”.  

Hjemme
Eleverne præsenteres for forløbets elevlæringsmål. De markerer, hvis de har forhåndsviden indenfor emnet og markerer, hvor langt de gerne vil nå, indenfor de enkelte mål. Etisk råd har en temaside om emnet og har udgivet undervisningsmaterialet ”Død og pine om aktiv dødshjælp”. Det kan downloades på temasiden under materialer > undervisning. 

Hæftet er bygget op med en indledning og en kort definition af ”etik”. Kapitel 1 handler om den unge franskmand Vincent Humbert, der efter en ulykke blev lam fra halsen og ønskede hjælp til at dø. Kapitel 2 følger hverdagen på en intensivafdeling, hvor patienterne ofte svæver mellem liv og død og personalet skal tage stilling til om behandlingen skal fortsættes eller stoppes. I kapitel 3 stilles en række opgaver med udgangspunkt i tre cases og i kapitel 4 defineres en række etiske begreber.  

 

Undervisningsmateriale fra Etisk råd

Undervisningshæfte om aktiv dødshjælp til download

Død og pine

På rådets hjemmeside findes også andre materialer om emnet: Rapporter, debatindlæg og definitioner af centrale begreber i debatten. 

Etisk råd har udgivet filmen ”Debatten der ikke vil dø – en film om aktiv dødshjælp”. 

Debatten der ikke vil dø - en film om aktiv dødshjælp

Se de her

Film om aktiv dødshjælp

EMU har et undervisningsforløb om aktiv dødshjælp. Hvorfor mener nogle, at det er en menneskeret at få hjælp til at dø, mens andre mener, at det ville være et skridt i retning mod et mere intolerant samfund, hvor der ikke er plads til omsorg for syge og døende? Dette grundlæggende tilværelsesspørgsmål behandles i dette modul.  

EMUS undervisningsforløb om aktiv dødshjælp

Gå direkte til siden

EMU modul

Besøg på Hospice Limfjord
Når eleverne har arbejdet med temaet i et par lektioner kan de begynde at forberede spørgsmål til personalet på Hospice Limfjord. Der opfordres til, at besøget på Hospice Limfjord ligger midt i forløbet, da dialogen med personalet formentlig vil bidrage med nye vinkler på problemstillingen. På den måde sikrer du også, at I får tid til at samle op på besøget og oplevelsen af at være på Hospice.

Artikel fra Kristeligt Dagblad "Hun har viet sig liv til de døende

Fin artikel om Cecily Saunders, der gundlagde det første moderne hospice, og som hele sit liv arbejdede for at sikre uhelbredeligt syge en værdig død.

Læs artiklen

Hjemme
Tilbage i klassen samler I op på besøget. Fik eleverne fremført deres spørgsmål og argumenter? Kom der nye syn på problemstillingen? Hvis ja, hvilke? Emnet færdiggøres og eleverne skal sluttelig forholde sig til, om de indfriede deres egne mål for forløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 03-03-2017