Før I tager hul på emnet, er det vigtigt at finde ud af, om nogle elever har døden ekstra tæt inde på livet. Det behøver ikke, at afholde jer fra emnet, men snak om, at emnet måske kan være hårdt for den pågældende elev. Omvendt kan det også virke befriende at få lov at tale om sin sorg og erfaringerne med at miste.

Hjemme på skolen
Grundbogen ”Liv & Religion 2” har et kapitel, der hedder ”Hvad sker der, når man dør?” Det har gode illustrationer og korte let læselige afsnit, som åbner op for en snak om det grundvilkår, at vi bliver født og at vi en dag skal dø. 
Samtidig beskriver det kort og overordnet, hvad der sker, når man dør og bagefter skal begraves eller bisættes. Der er også to korte afsnit om begravelsespraksis blandt hinduer og muslimer, som kan vælges til eller fra.  

Ønsker du mere fokus på fremmede religioners begravelsesritualer, er ”Livets milepæle, Rejsens ende, Døden i verdens religioner” af Anita Ganeri et godt materiale, der behandler begravelsespraksis i de seks største verdensreligioner.  

Religionsfaget.dk har et emne om ”Død og begravelse”. Her finder du bl.a. to korte film om døden i børnehøjde. Den ene hedder ”Døden”, den anden ”Når livet går sin vej”. Der er også en billedserie ”Sådan foregår en begravelse”. Adgang til siden kræver Unilogin. 

 

Religionsfaget.dk

Under temaet "Overgangsritualer" findes undervisningsmateriale til emnet "Død og begravelse". Siden kræver unilogin og Abbonement.

Død og begravelse

Besøget på Hospice Limfjord
Besøget på hospice kan med fordel lægges midt i emnet. På den måde er eleverne sporet ind på tematikken, og de kan forberede spørgsmål til personalet på Hospice. Der vil også opstå spørgsmål undervejs i besøget, men det er vigtigt, at eleverne er klædt på, så de får mest muligt udbytte, og så begge parter oplever en dialog. 

Besøg på kirkegård 
Har I taget bussen til Skive kan I fortsætte dagen med et besøg på kirkegården i Skive. Her kan eleverne undersøge, hvordan gravstederne ser ud (størrelse, form, beplantning, pynt osv.)? Hvorfor har de forskellig størrelse (kiste- eller urnegrave)? Hvordan ser de ukendtes kirkegård ud? Hvilke oplysninger står der på gravstenene? Hvilke figurer er der på stenene (duer, kors, olivengrene osv.).

Hjemme igen
Temaet færdiggøres. Du kan benytte elevarket ”Mit besøg på Hospice Limfjord”, hvor eleverne beskriver besøget med ord og tegninger. På elevarket ”Sorg og glæde” kan eleverne tegne noget, de forbinder med de to følelser. I kan også arbejde med Hospice Limfjords logo og snakke om symboler ud fra vedlagte arbejdsark. 

Der er forslag til to salmer, som ofte synges ved begravelser/bisættelser. De giver mulighed for at finde eksempler på billedsprog og sammenligningen med årets gang og livets gang (Eks. planter spirer – børn fødes. Blade falder af, frugt ældes og rynker – vi får rynker og ældes). Måske kan eleverne genkende symboler og figurer fra nogle af gravstenene på kirkegården og fra Hospice Limfjords logo (fx solopgang/solnedgang, fugl eller timeglas).Besøger I ikke kirkegården i Skive, kan I gå en tur på jeres lokale kirkegård. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Publiceret 03-03-2017