Undervisningstilbuddene gælder for skolerne i Skive- og Resen Sogn

Faste tilbud

Skoletjenesten har en række faste undervisningstilbud til alle klassetrin, som tager udgangspunkt i de forenklede fælles mål.

Skræddersyede tilbud

Har du særlige ønsker til, hvad dine elever skal høre om og opleve, forsøger de efter bedste evne at imødekomme dem.

På besøg - få besøg

Skoletjenesten vil naturligvis gerne bruge kirkerne og kirkegårdenes unikke rammer for formidlingen til dine elever. Men der kan være gode grunde til, at de kommer ud på skolen og formidler i klassen, så det er også en mulighed.

Sparring

Skoletjenesten præsenterer gerne deres undervisningstilbud på et teammøde eller i en anden relevant sammenhæng. De er til for jer, så de tager gerne en snak, om de ønsker og ideer I måtte have til et forløb eller et kirkebesøg.

Gratis

Med mindre andet er anført, er deres undervisningstilbud gratis.

Publiceret 18-01-2017