Eleverne opnår i forløbet et grundigt kendskab til de centrale kristne symboler. De prøver også kræfter med mosaikteknikken, når de har valgt et symbol, som de skal lave som mosaik.

Forløbet er tværfagligt og har et ben i kristendomskundskab og i de kreative fag billedkunst eller håndværk/design. Eleverne skal ud at undersøge Skives mosaikkunst, høre om symboler i kirken og på symboljagt på kirkegården.
De får en forståelse af, at symbolerne hænger tæt sammen med de kristne budskaber, som udspringer af de bibelske fortællinger.

Eleverne erfarer også, at kristne symboler bliver brugt i bl.a. reklamer. Men må man det?
I arbejdet med mosaikkerne får eleverne erfaring med, hvordan mange små dele bliver til et helt billede, som kan rumme mange betydninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 19-09-2016