Kort om forløbet 

Dette forløb tager udgangspunkt i den første film om Harry Potter. Eleverne modtager et "Acceptance Letter", hvor der står, at de er optaget på Hogwarts, og skal dernæst forberede sig på skoleårets start. På Hogwarts bliver de undervist i fag som f.eks. "Spells" og "Potions" og skoleåret afsluttes med den store "Quidditch Match".

Forløbet kan tilrettelægges på flere måder, alt efter, hvad der er mulighed for: 

 • Som et udeskoleforløb med nogle sammenhængende udelektioner. 
 • Kan gennemføres på fagdage eller i en emneuge.
 • Hvis man KUN vil bruge engelsktimerne til dette forløb, er man nødt til selv at tilpasse det. Det er tænkt som et udeskoleforløb, hvor eleverne får mange forskellige kompetencer i spil.  

Formål

Eleverne udvikler færdigheder i at:  

 • læse et brev på engelsk 
 • lave tryllestave 
 • flette bure i pileflet 
 • lave en skriftlig og mundtlig beskrivelse af deres kæledyr 
 • stille spørgsmål 
 • lytte efter informationer  
 • finde informationer i en tekst 
 • fastholde deres viden i en logbog 
 • indgå i en dialog 
 • identificere ord og udtryk som angiver noget bestemt - f.eks. tidsangivelser. 
 • skrive et brev på engelsk
 • lave en personkarakteristik på engelsk
 • spille Quidditch 
 • indleve sig i en fortælling og et magisk univers

 Lærerens forberedelse

 1. Læs forløbet godt igennem. 
 2. Anskaf filmen. 
 3. Aftal evt. nærmere med Annemette Wullum på mail.
 4. Kontakt evt. Niels vedrørende pileflet.
 5. Print elevmaterialer.  

 

 

 

 

Publiceret 23-06-2017