I tilknytning til modulet "Krop og læring i alle fag" udvikler og afprøver studerende fra læreruddannelsen kropsforankret undervisning i forskellige fag. De trækker på viden om bevægelse, kognition og læring og vil gerne afprøve den i praksis på din klasse.

Alt du skal gøre, er at kontakte Thomas Thorning senest fredag den 11.oktober og oplyse hvilken klasse, du ønsker, at de studerende skal arbejde med. Skriv til tt@via.dk 

De studerende kontakter dig derefter på mail, og I aftaler hvilke fag og kompetencemål klassen skal undervises i, og nogle overordnede tanker for lektionerne.

Rollefordeling
De studerende - begrunder, planlægger, gennemfører og evaluerer et undervisningsforløb i et eksternt undervisningsmiljø, med rod i principper for kropsforankret læring og udeskole.

Læreren - medvirker til praktiske aftaler forud for undervisningen og med observation og evaluerer den gennemførte undervisning efter nærmere aftale.

Eleverne - deltager i undervisningen, som de studerende har tilrettelagt.

Undervisningen fungerer som afslutningen på de studerendes undervisningsmodul: "Krop og læring i alle fag".

 

Publiceret 15-06-2017