Formål
I dette forløb finder du 4 læseteatre som alle egner sig til indskoling. Eleverne vil få en ekstra dimension i deres oplæsning, ved at øvelsen foregår i uderummet.

Eleven træner oplæsning og styrker læsefærdigheder ved at arbejde med læseteater. Det er ikke nødvendigt at lære udenad, da manuskriptet holdes i hånden ved fremførelsen. Eleverne øver et manuskript indtil de kan læse det flydende og med indlevelse. 

Læseteater er en nem og effektiv måde at få fremelsket elevernes læseglæde og give dem en større forståelse for litteraturen. I læseteater er fokus ikke kun rettet mod læsehastighed og rigtighed, men også mod læseforståelse og indlevelse. Slutmålet er at opfører gruppens læsestykke for et publikum.

Læseteater er både en faglig og fælles skabende aktivitet. Din klasse kan benytte sig af bålhuset, shelters, borde og bænke. Det er ligeledes muligt at benytte toiletterne, og at booke et undervisningslokale med netadgang, på Læreruddannelsen.

Forberedelse

Du præsenterer forløbet for din klasse og lader dem udfylde arket med synlige læringsmål[link]. Når forløbet afsluttes vender eleven tilbage til dette ark, for at foholde sig til om de har lært noget nyt. Se evt. fil omkring målstyret undervisning i Værktøjskassen her på SkiveDNA.dk

Forud for selve læseteaterøvelsen kan klassen stifte bekendtskab med de 4 eventyr, som dette forløb bygger på vha. www.denførstelæsning.dk trin 0, hvor historierne bliver læst op.

 

  1. De tre Bukke Bruse
  2. Rødhætte
  3. Hans og Grethe
  4. Guldlok

 

Derefter inddeler du klassen i grupper, så det passer med antal roller og sværhedsgrader.  Eleverne udfylder arket med elevlæringsmål, og markere hvad de kan før forløbet. Du deler arkene ud nogle dage før, så eleverne kan øve sig de første gange i klasserummet og i nærheden af hjælp, så du er sikker på at grupperne er selvkørende på besøgsdagen.

Eleverne arbejder med læsning og tekstforståelse, så de bliver fortrolige med deres roller og får overskud til at leve sig ind i dem. Læsestykket kopieres og medbringes til besøget på Bjerget.

Arbejdsgang

 

I benytter bålhuset som jeres fælles samlingssted for hele dagen. Derudover får hver elevgruppe deres arbejdsområder til selve øvelsen. Der er givet et forslag til placering på kortet, som er vedhæftet under lærermaterialer. 

I aftaler en tidsplan og et signal, som alle grupper kan høre fra deres arbejdssted (fløjte, klaptræ, klokke). 

 

  • Gruppen bruger 15 minutter på at opleve deres sted. De taler frit om, hvordan stedet kan understøtte deres læseteater. Brug fx broen til trip-trap lyde ved De 3 Bukke Bruse.
  • Gruppen får x antal minutter til at øve deres læseteater. Der lægges vægt på indlevelse og oplæsning med stemmeføring
  • Derefter mødes hele klassen ved bålhytten og begynder i fællesskab en vandring forbi gruppernes områder. Gruppen med De 3 bukke Bruse viser f.eks. deres læseteater, når klassen kommer forbi broen osv.

 

Afslutning
Dette læseteaterforløb er afsluttet, når alle grupper har fremført deres læsestykke. Men det kan anbefales at udnytte områdets muligheder ved f.eks. at lave grød over bålet, som i Guldlok [link]. Eller pandekager a la Hans og Grethe [link].

Hele dagen kan afrundes med en skriveøvelse i undervisningslokale nr. 22 + 23 på Læreruddannelsen. Skriveskabelonen "Fortæl om en tur" [link] vises på tavlen, som støtte til elevens egen beskrivelse. Sluttelig forholder elevene sig igen til arket med elevlæringsmål og markerer, hvor de synes, der er sket en udvikling.  For yderligere information kan du se filmen omkring målstyret undervisning på SkiveDNA.dk under værktøjskassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 19-09-2016