Lærerstuderende på 1. årgang inviterer til en dag på læreruddannelsen, hvor samarbejde er i fokus. De studerende planlægger og afvikler øvelser i teambuilding.

Målgruppen er 7. klasser, særligt kan det være nye sammenbragte klasser. Teambuilding er en god måde at ruste eleverne til sociale udfordringer og nye læringsfællesskaber.

Din opgave som klassens lærer er at tage kontakt til læreruddannelsen inden d 20. juni 2016 med henblik på tilmelding og evt. aftaler. Teambuilding varer udgangspunkt en hel dag, fra kl. 09-14.00, men du aftaler nærmere ved at tage kontakt til læreruddannelsen.

Læreren orienterer eleverne om forløbet på forhånd. På selve dagen støtter læreren op om de aktiviteter, der foregår. De studerende har udarbejdet læringsmål med tilhørende tegn, som du skal observere og registrere, således at de studerende kan få feedback i forhold til deres forløb.
Således medvirker lærer og elever i evaluering og tilbagemelding på forløbet til fordel for de studerendes videre arbejde.

Elevernes rolle er at indgå i læringsfællesskab samt at medvirke til evaluering af dagen. Som afslutning på forløbet melder skolen tilbage på effekten af dagen.

Medbring: Madpakke eller køb mad i seminariets kantine

 

Publiceret 15-06-2017