FP-9 Prøver i Dansk

FP-9 Overblik - Prøve mundtlig dansk 
Skab overblik over bestemmelser og krav til FP - 9 i mundtlig fremstilling i dansk - A-prøven. Hvad siger Prøvebekendtgørelsen, Vejledningen til prøver i dansk. Tekstopgivelse og normalsider, hvad gør jeg her? 

A-Prøven -  Prøveklar mundtlig dansk.Fra prøve til daglig undervisning.Fra daglig undervisning til prøve.
Gå fra prøve til daglig undervisning og fra daglig undervisning til prøve. Begynd med prøveteksterne. Du får alt serveret på et fad. Under overfladen ulmer et væld af muligheder og tekster.

B-Prøven. 28 fordybelsesområder med tekstopgivelser og forslag ti prøvetekster.

Du får forslag til fordybelsesområder til danskundervisningen. Der er opstillet sekundær-og primærtekster.

Der er tekstopgivelser med angivelse af kilder og normalsider

Normalsider - En oversigt - Kanon

Du finder optælling af normalsider med forfatter, kilder, genrer og normalsider

Grammatik

Bedre dansk indeholder fx: Fejl i alle afskygninger, kommaer, bøjninger, uregelmæssige udsagnsord, hjælpeudsagnsord, ejefald, udsagnsordenes tid, biord, forholdsord, stedord og bindeord.

http://www.bedredansk.dk/

Grammatik
Interaktive øvelser i grammatik

Lær MAD I SOHO, og sæt korrekt komma.
Se kommaregler på You Tube. Få kommaregler. Få kommaøvelser
Kommaregler- og øvelser

Hvad er ordklasser? Hvad kan de kendes på?
Link til ordklasser

Memory
Link til memory

Sætningsled
Link til sætningsled

Øvelser med tegnsætning
Tegnsætning 5. - 10. klasse

Håndbøger

Alle tiders kunst
Håndbog om kunsten gennem tiden

Håndbog om avisens genrer
Avisens genrer

Håndbog Avisens om avisen
Avisen om avisen

Håndbog  billedkommunikation
En håndbog med faglige grundelementer og øvelser

Håndbog billedanalyse
En håndbog med faglige grundelementer

Håndbog komposition i tekster
En håndbog med faglige grundelementer 

Håndbog til essay
En elevhåndbog til essay

Håndbog til eventyr

En håndbog til kunst- og tingseventyr

Håndbog til folkeeventyr

En håndbog til folkeeventyr

Fortæller og fortællersynsvinkel
En håndbog om fortæller og fortællersynsvinkel

Håndbog til H. C. Andersen

Elevhåndbog til H. C. Andersen

Elevhåndbog til lyrik 

Håndbog til lyrik med faglige grundelementer. Indskoling og mellemtrin

Elevhåndbog lyrik

Håndbog til lyrik. Mellemtrin og overbygning

Person-og miljøkarakteristik
Håndbog person- og miljøkarakteristik

Håndbog reklamer
En håndbog med faglige grundelementer og øvelser

Håndbog romantikken
En håndbog med faglige grundelementer

Håndbog Tove Ditlevsen

En elevhåndbog til Tove Ditlevsen

Materialearkiv

Her kan du se tekster, emner og supplerende materiale. 
http://bln.vufintern.dk/Dansk/TEKSTER/TEKSTER.HTM

Modeller

Analysemodeller til dansk
Analysemodeller til forskellige genrer

Modeller Note Book

Modeller til analysearbejdet i dansk
Modeller til analysearbejdet i dansk: Berettermodel, kontraktmodel, aktantmodel , handlingsbro og spændingskurve.

Publiceret 19-09-2016