Dan dig et hurtigt overblik over mundtlig fremstilling i FP -9-A-prøven. 

  • Du finder nedenfor alle relevante links og sider i forbindelse med planlægning, daglig undervisning og prøver.
  • Dansk mundtlig prøve FP - 9

Prøvebekendtgørelsen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164779

Bilag 1( Folkeskolens prøver) Dansk. Gå ned i bilag 1 i næste link

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164779#Bil1

Vejledning til prøverne i faget dansk

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF15/Mar/150327%20Proevevejledning%20Dansk%20FP%202015.pdf 

Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser  

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Forberedelse/Tekstopgivelser-og-undervisningsbeskrivelser

Normalsider

En normalside er på 1.300 bogstaver, uanset teksttype. Andre udtryksformer, herunder billede, lyd og video, opregnes ikke i normalsider. Kun hvis manus til video og film opgives som tekst, udregnes normalsider. 

Nyere og ældre litteratur 

Ældre litteratur betragtes som litteratur fra før Det moderne gennembrud, hvilket vil sige før 1870. 

pdf7 skarpe til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk 

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/Mar/130326%207%20skarpe%20til%20dansklaereren.pdf

7 skarpe til dansklæreren om læsning 

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/Mar/130326%207%20skarpe%20til%20dansklaereren%20om%20laeseproeven.pdf

Dansk litteratur kanon

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/Faelles%20Maal%20Bilag/PDFer/Bilag%201%20Dansk%20kanonliste.ashx

http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-dansk

Vejledning for faget dansk

http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-dansk 

Dansk - Mål, læseplan og vejledning

http://www.emu.dk/modul/dansk-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning

 

Publiceret 06-03-2017