Links

Kom godt i gang med Geogebra
Her kan man lære hvordan GeoGebra fungerer. Modulet er beregnet til dem, der ikke har brugt programmet før eller kun har arbejdet lidt med det. Der er fire afsnit i modulet. Ved hvert afsnit er der videovejledninger og to slags opgaver. 

https://sites.google.com/site/komigangmedgeogebra/home

 

Math is Fun 
Et rigtig godt websted til matematik i 0.-6. klasse. Det er godt nok på engelsk, men der er mange gode online opgaver til eleverne, som de sagtens kan løse, og der er mange gode eksempler til læreren ved en fælles gennemgang. Prøv f.eks. at klikke på Algebra -> Pre algebra -> Patterns og se opgaverne om talrækker, systemer og mønstre. 

http://www.mathsisfun.com/index.htm

 

SoftSchools.com 
Endnu en god side til matematik på engelsk. Klik på klassetrin og Math. Du kan let generere opgaver til regnearterne og positionssystemet. Prøv f.eks. denne sjove puzzlemaker med division. Du skriver bare en lille besked på dansk:  

http://www.softschools.com/math/division/puzzles/

Publiceret 19-09-2016