Links

Bevægelse i naturfagene
NTS-Centeret har udgivet folderen "Sæt bevægelse i naturfagene" i samarbejde med erfarne naturfaglærere og pædagoger. Du kan downloade folderen her som pdf:

http://ntsnet.dk/bev

 

Faglig læsning i naturfagene 
Mangler du som naturfagslærer inspiration og viden i forhold til faglig læsning, kan denne side anbefales. Du bliver ført igennem de tre faser før læsning, under læsning og efter læsning. Her er et eksempel på førlæsning i natur/teknologi:

http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/overblikslaese.html 

NTSnet har også denne side med "Anvendelser af faglig læsning i naturfagene": 

http://ntsnet.dk/blog/ntsadmin/l%C3%A6remidler-og-faglig-l%C3%A6sning

 

Simuleringer på PhET - Interactive Simulations
Her finder du mange online simuleringer i naturfag om f.eks. statisk elektricitet, opløsninger, brøker, farver, lys, lyd og meget mere. Gå selv på opdagelse. Download filen og begynd at eksperimentere. Her er de simuleringer, der er til Grundskolen:  

https://phet.colorado.edu/da/simulations/category/by-level/elementary-school

 

Publiceret 19-09-2016