Partnerskabsaftaler

Når du vælger et forløb fra SkiveDNA.dk, bør du læse forløbet godt igennem, INDEN du kontakter en samarbejdspartner. Nogle partnere modtager kun et begrænset antal besøg, og andre har klare forventninger til elevernes baggrundsviden, når de ankommer. Alle partnere forventer, at eleverne arbejder med det pågældende emne både før og efter besøget.

Du kan læse mere om de aftaler, der er indgået under de enkelte forløb.

Tak

Til vores samarbejdspartnere

En stor tak til alle vores samarbejdspartnere, som har indgået aftaler med SkiveDNA. Det har været en stor fornøjelse at møde så mange kompetente og engagerede mennesker, som er villige til at dele deres viden med skolerne i Skive Kommune.

Til lærerne i Skive Kommune

En stor tak til alle de lærere, der har bidraget med ønsker, idéer, forløb og inspiration. Vi håber, der vil være nogle kollegaer, der kan genkende deres arbejde.

Til vores undervisere

En stor tak til de undervisere, vi har haft besøg af undervejs i projektet. Tak for gode råd og vejledning.

Til politikere

En stor tak for den politiske opbakning, vi har fået både lokalt og i Folketinget.

Publiceret 19-09-2016