”On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”, - titlen på Charles Darwins hovedværk fra 1859 er udgangspunktet for besøget hos Brokholm Naturcenter. 

Vi starter med elefanten og forsøger at finde svar på spørgsmålet om snablen gennem en samarbejdsøvelse. Efter introduktionen arbejdes videre med forskelligheder ved dyr og planter i den danske natur. Under besøget kommer eleverne gennem følgende workshops: 

  • Beskriv særlige tilpasninger ved forskellige danske fugle. Eleverne tegner nærbilleder af næb, klør samt hele fuglen ud fra udleverede udstoppede fugle. Vi diskuterer hvilke levesteder de enkelte fugle har og hvilken fødetype og fødesøgningsstrategi hver fugl har i relation til udseendet af bl.a. deres næb og klør.
  • Forklar begrebet naturlig selektion og dens indvirkning på populationsdynamikken. Begreberne eksemplificeres ved hjælp af et spil hvor ”brikkerne” er byttedyr og rovdyr og hvor population af disse indbyrdes tilpasses hinanden undervejs i spillet.   
  • Beskriv forskellige strategier for frøspredning hos danske frøplanter – herunder hvilken energikilde (vind, vand,…) bruger de forskellige planter/træer til deres transport af frø – altså hvad er deres strategi for formering?
  • Observer fuglelivet over Brokholm Sø. Udstyret med kikkert og teleskop kigger vi på de fugle, der er på Brokholm Sø og diskuterer hvilke tilpasninger, de enkelte fugle har til livet ved søen.

 Forslag til undervisningen

Forberedelse hjemmefra:
Inden turen går til Brokholm Naturcenter skal eleverne have stiftet bekendtskab med Darwins teori og begreberne evolution, fødselsoverskud, selektion (naturlig og kunstig), artsdannelse og naturlig variation. I Bios B (Gyldendal) er afsnittet Darwins rejse og opdagelser oplagt til dette forløb. Udfyld evt. også Ordbetydninger(PDF)

På Brokholm Naturcenter:
Brokholm Naturcenter faciliterer øvelserne. Som lærer skal du stå ved en eller flere poster.

Efterbehandling:
Efterbehandlingen foregår hjemme på skolen i det videre arbejde med evolutionsteorien og Darwin. Her kan Kom med din egen… (PDF) benyttes eller arbejde videre med tegninger, notater mv. fra Brokholm.

 

Publiceret 29-09-2016