Alle planter har brug for lys for at vokse, og den hurtigt voksende dagslængde sætter for alvor skub i væksten samtidig med at varmen giver et energiboost til alle plantens livsprocesser. Foråret bringer også masser af fugle til landet – flere af dem er helt fra Afrika, hvor de har overvintret. Nogle flyver videre for at yngle længere nordpå, mens andre allerede nu er i fuld sving med at bygge reder, finde en mage og fylde vores ører med fuglesang.

På turen rundt i området diskuteres undervejs, hvorfor det netop er i foråret at de fleste planter sætter blomster. Vi kommer desuden ind på fugletræk, og diskuterer hvorfor nogle fugle først ankommer i foråret mens andre har været her vinteren over. Og hvorfor drager nogle af fuglene videre nordpå for at yngle (nogle helt oppe i de arktiske egne) mens andre fugle bliver og yngler i Danmark?

Som afslutning laver eleverne plancher omhandlende foråret, og fremlægger resultatet for hinanden.

 

 Publiceret 19-09-2016