Vi starter oplægget med at spørge eleverne om, hvad de forbinder med friluftsliv, og med de ældste elever indledes dagen med en snak om friluftsliv som rekreation - hvad vil det sige? Naturvejlederen introducerer derefter dagens tre læringsområder – at finde vej – at bygge lejr – og at lave mad. Herfra byder dagen ellers på mindre snak og en masse Learning by Doing.

Eleverne arbejder dagen igennem sammen i grupper af 4-5 elever. Hver gruppe får følgende materialer med sig på turen i Havbjerg skov: presenning, reb, dolk, stormkøkken, sprit, tændstikker, 1 mug + service pr. mand – og ikke mindst et kort over Havbjerg skov.

Vi følges alle op til skoven. Første gruppeopgave består i at finde gruppens markered e lejrsymbol på kortet og navigere til dette punkt. Når grupperne er ankommet til hver sin lejrplads (som ligger tæt på hinanden), så får de til opgave at bygge en bivuak efter en kort instruktion fra naturvejlederen. Denne opgave udfordrer elevernes samarbejdsevne – og naturvejleder og lærere har her til opgave at gøde det gode samarbejde i hver af grupperne.

Når lejeren er bygget skal grupperne have samlet ingredienser til maden. På det udleverede kort, kan hver gruppe finde markeringerne for netop deres rationslagre rundt skoven. Ved hvert rationslager finder gruppen en seddel med en råvare, som de kan få udleveret ved naturvejlederens basecamp, eksempelvis ”1 æg pr. mand” (ingredienser medbringes af skolen). Når alle rationslagre er fundet står gruppen tilbage med følgende ingredienser: æg, hvidkål, gulerod, løg, hvidløg, olie, salt og karry. Der følger ingen opskrift med disse ingredienser – sidste gruppeopgave lægger således op til at gruppen samarbejder om at tilberede en ret med få midler. Bon appetit 

 

 

  

 

Publiceret 19-09-2016