Vi begynder med at diskutere bålets betydning i dag og i historisk tid. Opbygningen af et bål gennemgås, og vi kommer ind på, hvilke træsorter der egner sig bedst som brænde samt, hvad der er afgørende for, at brænde har en god brændværdi. Herunder kommer vi ind på, hvordan træ generelt skal håndteres fra det bliver fældet til at det ender i brændeovnen/bålet (fældning, flækning, tørring osv.)

Ude i skoven indsamler eleverne brænde til et bål (eventuelt i grupper), og herefter opbygger de et bål som efterfølgende tændes. Eleverne introduceres både til optænding med tændstikker og med tændstål.

Måske konkurrerer vi i grupper om, hvem der er hurtigst til at flække sit brænde (på sikker vis), opbygge bålet samt få ild i bålet.

Forberedelse hjemmefra

Inden turen går til Brokholm Naturcenter skal eleverne have stiftet bekendtskab med, hvordan en forbrænding opstår, brandtrekanten, (PDF) med begrebet brændværdi og have forståelse for, hvordan træer vokser (PDF). Lav evt. arket med ordbetydninger (PDF)

På Brokholm Naturcenter

På Brokholm Naturcenter vil forløbet bestå af to dele, der vil være en teoretisk gennemgang/snak om:

 •          Bålets betydning tidligere, nu og i fremtiden
 •          Forskellige træsorter og deres brændværdi
 •          Hvordan håndteres træ fra fældning til det er klar til brug
 •          Hvordan opbygges et bål
 •          Konsekvenser for klimaet (drivhuseffekt)
 •          Træ som energikilde

I den anden del skal eleverne selv i gang med det praktiske arbejde og kommer omkring:

 •          Indsamling af brænde
 •          Flække brænde
 •          Opbygge et bål
 •          Optænding (forskellige metoder og sikkerhed)
 •          Sikkerhed omkring bål (hvor kan man tænde et bål, hvad skal man passe på mv.)
 •          Slukning af bål (på sikker vis)

Efterbehandling

Arbejd videre med forbrænding. Med de større elever diskuteres, hvilke konsekvenser det har for klimaet at der i andre områder af verden brændes og fældes store skovområder (eksempelvis den sydamerikanske regnskov, hvor store områder fældes for at gøre plads til græsningsarealer for kvægdrift).

  

 

 

Publiceret 19-09-2016