BESKRIVELSE AF INDHOLD:

En aktiv dag i naturen, hvor eleverne skal konstruere og gøre sig praktiske erfaringer med koordinatsystemet, afsætte punkter og se koordinatsystemer bragt i anvendelse i spil og på kort.

Opgaverne stiller krav til elevernes samarbejdsevner og kommunikation.

HVILKE BEGREBER SKAL ELEVERNE HAVE ARBEJDET MED INDEN BESØGET:

 • Opbygningen af koordinatsystemet
 • Kvadranter
 • Koordinater (x,y)
 • Akser (x og y eller 1. og 2. akse)
 • Punkter og linjer
 • ”Sildeben” og forskrifter
 • Kort og koordinater

Der kan arbejdes med et hvilket som helst bogsystem eller Gyldendal-portalen.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER PÅ NATURSKOLEN:

 • Lav et koordinatsystem
 • Positioner i koordinatsystemet 
 • ”Sænke slagskibe” 
 • Stjerneløb 
 • UDFORDRINGSOPGAVE: Hvordan kan man lave et 3D koordinatsystem?

Publiceret 31-10-2016