Om vinteren er der ikke mange smådyr at finde i skoven. De fleste smådyr overvintrer nede i jorden enten som æg, larve, puppe eller voksent individ. Når foråret og varmen kommer, myldrer det dog frem med smådyr i skoven, og fjernes barken fra et råddent træ eller vendes en stor sten, vil det krible og krable frem med bænkebidere, skolopendere, regnorme og biller.

Forberedelse hjemmefra

Undersøg hvad der karakteriserer insekter, og tegn eventuelt nogle af de insekter eleverne i forvejen kender.
I hæftet Skovens Kryb (PDF) kan der læses mere om 13 forskellige smådyr og gå på jagt efter mange flere i tegningerne.  Selv om de kaldes kryb, så er det ikke dem alle der kryber. Faktisk har en masse af dem ben, og mange af dem har en hel masse ben. Derfor kan du sikkert finde ud af, hvad du har fundet ved at tælle benene og bruge bentællernøglen bagerst i hæftet.

På Naturcenter Brokholm

Vi starter på naturcentret med en kort introduktion til dagens forløb, og derefter drager vi til Havbjerg Skov med udstyr til fangst af smådyr.
Vi går på jagt efter smådyr i skoven, og undervejs forsøger vi, ved hjælp af opslagsbøger og bestemmelsesduge, at finde ud af, hvilke dyr vi har fundet.
Naturvejlederen supplerer med fakta og historier om de fundne smådyr, og måske slutter vi af med at kåre skovens hurtigste krible-krabledyr ved et væddeløb.

Undervejs i dette forløb berører vi følgende emner:

  • Kendetegn hos de smådyr vi finder i skoven
  • Forskellen på et insekt og de øvrige smådyr vi finder
  • Grundlæggende biologi hos smådyrene
  • Smådyr som en del af fødekæden
  • Biologiske begreber

Desuden stifter eleverne bekendtskab med opslagsbøger/bestemmelsesnøgler for bestemmelse af skovens smådyr.

Efterbehandling

Arbejd videre med insekter, og byg eventuelt et insekthotel til ophængning et egnet sted på skolens område. Insekthotellet kan følges hele året, så årets gang i insekternes liv kan observeres på nært hold. Se hvordan du kan lave et insekthotel her: http://meltdesignstudio.com/tag/insekthotel-sjov-for-born/

 



Publiceret 29-09-2016