For skovløbere i Naturstyrelsen udgør arbejdet med motorsav en lille del af jobbet, mens opgaver som vedligeholdelse af legepladser og shelterpladser, naturvejledning og oprydning efter storme udgør en stor del af arbejdet.
I dette forløb får eleverne et indblik i hvordan en skovløber i Naturstyrelsen arbejder – både i dag og tidligere. Eleverne prøver desuden kræfter med træfældning og opmåling af træ i den nærliggende Havbjerg Skov, hvor vi skal være skovhuggere for en dag.
Vi starter med at gennemgå dagens program. Dernæst instrueres vi i det praktiske arbejde, og vi lærer at håndtere det værktøj, vi skal bruge undervejs, korrekt. Vi diskuterer også hvad en skovløbers arbejde består i – både i gamle dage og i dag.
Udstyret med bl.a. bøjlesave, økser og hjelme hjælper vi skovløberen med at tynde ud i den unge skov. Derudover artsbestemmer vi træerne, måler højden på træerne før og efter at de er blevet fældet. Vi snakker desuden om skovens oprindelige træarter, og om de træer, som er kommet til ved menneskers hjælp. Er de lige egnede til de danske skove?

Forslag til forløb:

 1. Eleverne udfylder ”Elevernes læringsmål” (PDF). HUSK, man er ikke ”Supermand” til det hele. Der skal altid være plads til forbedring.  Gem arkene! 
 2. Snak med eleverne om, hvilke træarter de kender. Spil vendespil med træer. Print ”Vendespil” (PDF) i to kopier til hver gruppe, og lad spillet begynde.
 3. Diskutér forskellen på ”vild natur” og menneskeskabt ”kultur natur”. Eleverne arbejder med mindmappet ”Vild natur- kultur natur” (PDF) A3 størrelse.
    
 4. På Naturcenter Brokholm.
  Undervejs i dette forløb berører vi følgende emner:
 •          Kendskab til samspillet mellem mennesker og natur
 •          Kendskab til kulturhistorie
 •          Invasive planterarter (herunder træer)
 •          Kendetegn ved udvalgte træarter
 •          Kendskab til Naturstyrelsen som virksomhed – herunder skovløberens arbejdsopgaver
 •          Opmåling af træernes højde i praksis med simple metoder udledt af matematiske formler.
  Desuden skal eleverne udføre praktisk ”skovhugger-arbejde”.
 1. På skolen
  Arbejd videre med menneskets påvirkning af naturen. Prøv at undersøge, hvordan mennesker har udnyttet naturen fra bondestenalderen og frem til landbruget i dag.
  Del eleverne op i grupper og lad dem arbejde med de forskellige arbejdsark (vedlagt som PDF). Brug fx www.historiefaget.dk. Slut af med at præsentere for hinanden.
  I kan også gå mere i dybden med emnet invasive arter, deres indflydelse på andre hjemhørende arter og naturen generelt. Brug invasive arter som startskuddet til emnet fødekæder.
 2. Afslut forløbet med at finde ”Elevernes læringsmål” (fra pkt. 1) frem igen.
  Læs igen målene op ét efter ét, og lad eleverne farve, hvor langt de nu er kommet.

 

 

Publiceret 02-11-2016