BESKRIVELSE AF INDHOLD:

En aktiv dag i naturen, hvor eleverne afprøver evnerne til at anvende viden om ligedannethed i praksis, anvendelse af formler på naturen, praktisk arbejde med kubik- og rummeter samt skærpet kompetenceområdet matematiske ræsonnementer.

 

HVILKE BEGREBER SKALELEVERNE HAVE ARBEJDET MED (KENDSKAB TIL) INDEN BESØGET:

 • Pythagoras læresætning, ligedannethed, måling
 • Formler for cirkel og cylinder
 • Rumfang og formler
 • Matematisk ræsonnement

AKTIVITETER PÅ NATURSKOLEN:

Aktiviteterne løses bedst i hold af 3-5 elever. Læreren skal have opdelt eleverne i hold inden besøget.

 • Opgave 1: Hvor højt er træet? Trigonometri opgave
 • Opgave 2: Hvor meget fylder et træ? Praktisk anvendelse af formler
 • Opgave 3: Beregning af fladefald i ”kroner og øre”. Praktisk anvendelse og opmåling  af areal og alm. beregninger.
 • Opgave 4: Årringenes tidslinje. Arbejde med de fire regnearter.
 • Opgave 5: Hvad er forskellen på en kubikmeter og en rummeter. Konkretisering af rummål samt anvendelse i praksis
 • Opgave 6: Niche - skitsering. Tegning - ikke matematik, men et godt afbræk - tid til reflektion
 • Orkaner skaber nyt liv - info og reflektion

Publiceret 02-11-2016