Om os

SkiveDNA en platform for Åben Skole.

Forløbene på SkiveDNA er lavet af lærere og pædagoger i Skive Kommune, som i en periode var købt fri fra deres daglige arbejde. Forløbene lægger op til besøg hos lokale samarbejdspartnere, lokale naturområder eller til at arbejde med lokale handleplaner. Til hvert forløb er knyttet mål fra Forenklede Fælles Mål eller læreplanstemaer afhængigt af, om forløbet er rettet mod skoler eller daginstitutioner.

 

i

Formål

I Skive Kommune vil vi bringe skole, dagtilbud og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole, dagtilbud og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet.

Målsætning

  • At børnene bliver livsduelige og oplever livsglæde
  • At børnene møder ildsjæle/eksperter, der formidler deres engagement og viden
  • At børnene oplever forskellige læringsmåder
  • At børnenes nysgerrighed pirres og sanser stimuleres
  • At børnenes umiddelbare begejstring får en afsmittende virkning på deres læreproces
  • At lærere og pædagoger får let adgang til forløb, der involverer lokalsamfundet
  • At lærere og pædagoger får let adgang til aftaler med eksterne samarbejdspartnere
  • At lærere og pædagoger oplever forløb af kvalitet
  • At lærere og pædagoger etablerer meningsfulde relationer til eksterne partnere
  • At vi som skole- og dagtilbudsvæsen gør os erfaringer med den åbne skole