Formål

Formål

I Skive Kommune vil vi bringe skole, dagtilbud og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole, dagtilbud og eksterne partnere sættes ind i en ramme, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet.

Målsætningen:

 • At børnene bliver livsduelige og oplever livsglæde
 • At børnene møder ildsjæle/eksperter, der formidler deres engagement og viden
 • At børnene oplever forskellige læringsmåder
 • At børnenes nysgerrighed pirres og sanser stimuleres
 • At børnenes umiddelbare begejstring påvirker deres læreproces positivt
 • At lærer og pædagoger får let adgang til beskrivelser af læringsforløb, der involverer lokalsamfundet
 • At lærer og pædagoger får let adgang til aftaler med eksterne samarbejdspartnere
 • At lærer og pædagoger oplever et højt kvalitetsniveau i de tilbud, der er tilgængelige
 • At lærer og pædagoger etablerer meningsfulde relationer til eksterne partnere
 • At lærer og pædagoger igennem ressourcebankens muligheder opkvalificeres i forhold til inddragelse af lokalsamfundet i børnenes læring
 • At vi som skolevæsen gør os erfaringer med den åbne skole