Formål

I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet.

Målsætningen:

 • At eleverne bliver livsduelige og oplever livsglæde

 • At eleverne møder ildsjæle/eksperter, der formidler deres engagement og viden

 • At eleverne oplever forskellige læringsmåder

 • At elevernes nysgerrighed pirres og sanser stimuleres

 • At elevernes umiddelbare begejstring får en afsmittende virkning på deres læreproces

 • At underviserne får let adgang til beskrivelser af læringsforløb, der involverer lokalsamfundet

 • At underviserne får let adgang til aftaler med eksterne samarbejdspartnere

 • At underviserne oplever et højt kvalitetsniveau i de tilbud, der er tilgængelige

 • At underviserne etablerer meningsfulde relationer til eksterne partnere

 • At underviserne igennem ressourcebankens muligheder opkvalificeres i forhold til inddragelse af lokalsamfundet i elevernes læring

 • At vi som skolevæsen gør os erfaringer med den åbne skole

 

Publiceret 19-09-2016