Kilder og rettigheder

  • Læringsforløbene er forfattet af medarbejderne i SkiveDNA.

  • Øvrige materialer, billeder, video osv. viderebringes efter aftale med rettighedshaveren.  

  • Kontaktoplysninger m.v. er opgivet af vores partnere, som er indforstået med at de viderebringes efter aftale.
      
  • Links til YouTube bringes efter vores opfattelse i overensstemmelse med siteejernes regler. Skulle der alligevel være ophavsretslige problemer, bedes man henvende sig til SkiveDNA.

  • Ved eksterne links skal hele sitets URL vises i sin fulde længde, medmindre andet er aftalt. Derfor fremtræder direkte links meget lange.

Publiceret 19-09-2016