Vision

Vi ønsker, at ressourcebanken indeholder udarbejdede læringsforløb for alle klassetrin og med en faglig bredde tilvejebragt i samarbejde med eksterne partnere. Disse læringsforløb skal afspejle et særligt ”Skive DNA” – underforstået HELE Skive Kommune - og skal være kvalitetssikret i forhold til læringsmål, hvilket sikres via lærernes didaktiske vinkel. Der udarbejdes desuden eksemplariske forløb, der kan afvikles i alle lokalsamfund, lige som allerede eksisterende lokale læringsforløb afdækkes og beskrives. Udgangspunktet er, at læring kan ske på mange måder, så mange målgrupper af elever tilgodeses.

 

Publiceret 19-09-2016