Vision

Vision

Vi ønsker, at ressourcebanken indeholder læringsforløb for alle alderstrin og med en faglig bredde. Forløbene er lavet i samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere, der dækker både kulturinstitutioner, virksomheder, foreninger og private ildsjæle. Forløbene skal afspejle et særligt ”Skive DNA” – underforstået HELE Skive Kommune – og skal være kvalitetssikret i forhold til læringsmål og læreplanstemaer. Det sikrer vi gennem lærernes og pædagogernes didaktiske vinkel. Udgangspunktet er, at læring kan ske på mange måder, så mange målgrupper af elever tilgodeses.