Med udgangspunkt i Flipped Learning har Skive Bibliotek udviklet et QR-kodeløb. 
Gennem video, smartphones, QR koder, blogs og praktiske opgaver guider bibliotekarerne eleverne rundt, og præsenterer dem for informationssøgning, kildekritik og færdselsregler på nettet. Eleverne har mulighed for at få vejledning både i det fysiske og det virtuelle rum.

Hjemme:

  • Se en lille video nogle dage forinden - meget gerne mere end én gang, da den danner baggrund for selve QR-kodeløbet.
  • Tal med eleverne om, hvad det er, de skal bruge forløbet til. Videoen ligger på denne blog: http://skivebibl.blogspot.dk/
  • Hav et emne parat, så eleverne har et reelt formål med de søgninger, de skal lave.
  • Del eleverne i 8 grupper (pr. klasse), som kan samarbejde. Gerne blandet fagligt niveau.
  • Hver gruppe medbringer en smartphone med en QR-kode app.
  • Slå wifi fra på mobilerne, idet der er mange tilgængelige netværk i huset.

På biblioteket:
Selve forløbet tager 1½ - 2 timer

  •          Eleverne får information om QR-kodeløbet og andre praktiske informationer.
  •          De får vejledning undervejs, hvis de får brug for det. Der er 2 bibliotekarer til at hjælpe.
  •          Lærerne hjælper med at holde styr på eleverne under forløbet, da bibliotekarerne ikke kender dem!

Hjemme:
Elevernes svar samles på en blog. Denne blog får I adgang til i 14 dage umiddelbart efter forløbet eller efter aftale. Så har I mulighed for at efterbehandle besøget.

Publiceret 19-09-2016