Kort om forløbet 

Skive Gymnasium og HF inviterer 8. og 9. klasse til en sprogdag på gymnasiet. Sprogdagen fører eleverne gennem rapmusikken og hip hop- kulturen, som den kommer til udtryk på dansk, engelsk og tysk. Eleverne kommer til at arbejde i mindre grupper i forskellige workshops sammen med tre lærere. En fra hvert fag. Eleverne vil både få hørt, talt og læst en masse sprog. Lærerne taler som udgangspunkt på engelsk og tysk, men tager naturligvis hensyn til elevernes forudsætninger.  

Formål 

Eleverne arbejder inden for lyrikgenren med bl.a.: 

  • sprogets nuancer 
  • rimstrukturer 
  • metaforer
  • slangudtryk 
  • hjemstavnsdigtning 
  • hip hop- kultur 
  • analyse af musikvideo og sangtekst 

De slutter af med at skrive deres egen raptekst, hvori alle tre sprog skal indgå. 

Forberedelse 

Allerførst skal du sende invitationen fra Skive Gymnasium til eleverne, evt. på Elevintra. Invitationen finder du i Elevmaterialer.

Eleverne udfylder de synlige elevlæringsmål. 

Derefter kan du sammen med eleverne lave et mind map over begreber, færdigheder og tekster, som I allerede har arbejdet med i sprogfagene, omkring lyrik eller i tekstanalyse, og som knytter sig til sprogdagens indhold. Det vil være rart for eleverne at vide, at de kommer til at bruge de færdigheder, de har lært tidligere i de tre fag. 

Efterbehandling 

Som lærer får du tilsendt de raptekster, som eleverne har produceret. I efterbehandlingen af dem kan eleverne evt. analysere hinandens tekster på samme måde, som de arbejdede med de professionelles raptekster under besøget. 

Hjemme på skolen vil du modtage et link til et elektronisk evalueringsskema, som eleverne skal udfylde. Det tager ca. 10 min. 

Evaluer på de synlige elevlæringsmål. 

 

 

 

 

Publiceret 19-09-2016