Kom godt i gang
Sammen med Handelsgymnasiet kan du være med til at formulere en autentisk problemstilling, som dine elever kan arbejde med. Problemstillingen kan tage udgangspunkt i et fag eller et tema, I har arbejdet med.

Lærere og elev-coaches fra Handelsgymnasiet præsenterer eleverne for de forskellige ide- og procesværktøjer, som de skal bruge, og guider dem gennem de forskellige kreative, innovative og entreprenante processer.

En del af forløbet foregår på Handelsgymnasiet.

Som lærer bliver din opgave at assistere Handelsgymnasiets lærer og elev-coaches og være med til at sikre, at eleverne når i mål med deres opgaver.

Neden for kan du vælge mellem forløb, der strækker sig over en, tre eller fem dage.

Kontakt Henrik Nyby for at aftale tid, sted og formulering af problemstilling. 

 

Publiceret 10-02-2017