Sprog og læsning 

SkiveDNA samarbejder med PPR om at udarbejde handleplanerne for sprog og læsning, som alle kommer til at ligge på et subsite til Skive.dk ligesom SkiveDNA. Det nye subsite hedder Skivesprogoglæs.dk, men er endnu ikke udgivet. Det er både Skoleafdelingens og PPR's ønske at de nye handleplaner og SkiveDNA understøtter hinanden, og afspejler en sammenhængende børnepolitik. 

 

Der kommer i alt tre handleplaner, som bliver samlet på ét subsite: 

"Handleplan for sprog" af Kirsten Wæhrens, ledende sprogkonsulent for dagtilbud 

"Handleplan for sprog og læsning" af Bodil Skipper, læsekonsulent på skoleområdet 

"Handleplan for elever i skriftsprogsvanskeligheder" af Bodil Skipper, læsekonsulent på skoleområdet 

 

Vi har derfor samlet de forløb og det materiale vi har på SkiveDNA, som især handler om sprog og læsning. De lever alle op til de nye handleplaner, som vi er forpligtet på i Skive Kommune. Forløbene tager naturligvis udgangspunkt i FFM, men også i de pejlemærker Bodil Skipper har lavet til hvert klassetrin. Find forløb og materialer i menuen til venstre. 

 

 

 

 

 

Publiceret 22-09-2016