Gør historien levende og virkelighedsnær for eleverne

Med udgangspunkt i bogen ”Eventyr på Hærvejen” tager du eleverne med tilbage i tiden. Hulvejene ved Hagenshøj er blot en af de mange fysiske historiske kilder omkring Skiveegnen. Her ser vi et eksempel på, hvordan mennesker igennem tiden har været med til at præge og sætte spor i naturen.

Vores nærområder er en næsten uundværlig historisk kilde, der giver mulighed for at visualisere og konkretisere historien som supplement til mere tekstbaserede kilder. Forskellige lokaliteter beretter om forskellige hændelser både i den nære og fjerne historie, og lokale erindringssteder kan være med til at gøre historien og litteraturen levende og virkelighedsnær for eleverne.

Struktur 

  1. Læs forløbsbeskrivelsen.

  2. Bestil et besøg af fortælleren Ruth Dein. 

  3. Introducér eleverne for forløbet ved at fortælle lidt om Hærvejen. 

  4. Læs kap. 1-4 i bogen "Eventyr på Hærvejen" af Robert Fisker og forbered eleverne på turen.

  5. Ruth Dein kommer på besøg i klassen og fortæller om hverdagslivet dengang. 

  6. Tag ud til hulvejene ved Hagenhøj og læs kap. 5-6. Eleverne arbejder derefter med de opgaver, du udvælger. 

  7. Efterbehandling på skolen.
    Lav f.eks. en præsentation af Hærvejen til Tarok Museet. Tarok Museet kan bruge den til at formidle historien for turister i området. 

 

  

 

 

Publiceret 26-10-2017