Leg med Ipad og sammensatte ord

Tag ipaden med på legepladsen og brug den som et redskab til, at øve sammensatte ord på en sjov måde.

 

Aldersgruppe: 5-6 år

Antal børn: Afhænger af antal Ipads, de skal være to sammen om en Ipad.

Varighed: 30 min

Sæson: Hele året, men bedst i tørvejr.

Sværhedsgrad: Let

Materialer: Ipad og billeder

 

Børnene skal bruge deres evne til at lytte, for at finde frem til de to ord det sammensatte ord består af. De skal rundt på legepladsen, i skoven eller et andet godt ude område, for at finde de sammensatte ord, med sig har de Ipaden, som redskab til at dokumentere, at de har fundet de rigtige ord.

 

Læreplanstemaerne

Kommunikation og sprog: De øver sammensatte ord, udvider ordforrådet, skal kommunikere sammen om ordene.

Krop, sanser og bevægelse: Det foregår ude og de skal gå/løbe rundt for at finde billederne.

Social udvikling: De skal samarbejde og lytte til hinanden, for at finde løsningen. De øver turtagning, ved at skiftes til at gå med Ipaden.