Sammenhænge i dagtilbud

Flere gange i livet oplever barnet et skifte. Fra Sundhedspleje til dagpleje/vuggestue, dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

For at sikre at alle børn får den bedst mulige sammenhængende skift fra et sted til et andet, og for at sikre at vigtig viden ikke går tabt, er der i Skive Kommune udviklet fælles modeller som beskriver rammen for, hvordan samarbejdet skal foregå mellem de voksne fra et sted til det næste.