Bevægelse i undervisningen

Vi har samlet nogle nyttige links, som kan inspirere dig i din daglige undervisning.

A-Sport
Her finder du instruktions- og animationsfilm til understøttende undervisning og aktiv læring. De små instruktionsfilm kan også bruges til elevstyret undervisning, hvor aktiviteterne vises i animationsfilmen via QR-koder.
http://a-sport.dk/idebanken


ATiB.dk
Et idékatalog med et udvalg af aktiviteter i alle fag, der skaber sammenhæng mellem faglighed, motion og bevægelse. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.
https://a-sport.dk/idebanken


Bevægelse i naturfagene
NTS-Centeret har udgivet folderen “Sæt bevægelse i naturfagene” i samarbejde med erfarne naturfaglærere og pædagoger. Du kan downloade folderen her som pdf:
https://ntsnet.dk/bev


Brug indersiden af bolden
Materialet fra “Akademiet Fodbold Fulton” indeholder mange forskellige øvelser til mellemtrinnet og især udskolingen. Regler, normer og rammer fra fodboldens verden er omdrejningspunktet for undervisningen i dansk, engelsk og matematik.
Brug indersiden af bolden


Få dans helt ind i klasseværelset
Websitet gør det hurtigt og let for lærere og pædagoger at finde inspiration til dans med skoleelever og unge. Du finder instruktionsvideoer, kreative øvelser og andre gode links om dans.
Få dans helt ind i klasseværelset.pdf
www.dansetid.dk


Kropsklog.dk
Et inspirationskatalog om bevægelse i skolen fremstillet af dimitterende fra Den Frie Læreruddannelse på Fyn.
https://sites.google.com/site/kropsklog/


Preventing dropout
Et inspirationskatalog fra Region Hovedstaden, hvor en række gymnasieuddannelser har samlet erfaringer i fastholdelse af unge i uddannelse.
http://voff.dk/PDF-Vaerktoejskassen-Klasse-BEV/Bevaegelseskatalog-endelig-til-web.pdf


Sæt skolen i bevægelse
Skolen i bevægelse er et kampagnemateriale fra Dansk Skoleidræt, som serverer bevægelsesaktiviteter, der er fordelt på fag og alderstrin.
http://saetskolenibevaegelse.dk/


Undervisning i det 21. århundrede
www.edu21.dk af Josefine Jack Eiby har gode links til brain breaks under fanen Bevægelse i undervisningen.  På denne side kan du oprette dig på GoNoodle, som er en side med mange videoer, som eleven kan følge – direkte til smartboardet.