Informationsmateriale

SkiveDNA plakat 
Her er vores SkiveDNA plakat til skolerne i A3: 

SkiveDNA plakat til skolerne.pdf 

Alle fag

Cooperative Learning
Download et samlet dokument med de CL strukturer, der er brugt i forløb på SkiveDNA.

Cooperative Learning strukturer

 

Kort over Skive Kommune 
Et fysisk kort over Skive Kommune til print i A4.

Kommunekort.pdf

Dansk

Hvem vil være ordbog 
Notebookfil til ordkendskab, hvor eleverne finder synonym, antonym, rimord, laver en sætning med ordet m.m. 

Person - og miljøkarakteristik
En illustreret gennemgang af elementer i person-og miljøkarakteristik Power Point

En illustreret gennemgang af elementer i person-og miljøkarakteristik - pdf

Personkarakteristik
Kort beskrivelse af personkarakteristik

Personkarakteristik
Kort lærer/elev info om ydre- og indre personkarakteristik.

Resumé
Kort oversigt over hvad et resumé er.

Skriveskabelon til personbeskrivelse
En skabelon til eleverne.

Sproglige billeder
Lærerinfo om sammenligning, besjæling, personificering og metaforer.

Matematik

Benævnelser - en kategorisering
Arbejdsark til eleverne om kendskab til benævnelser som areal, længde, rumfang m.m.

Betydningsordkort til begrebsafklaring
Udfyldt eksempel til læreren

Betydningsordkort til begrebsafklaring
Skabelon til eleverne

Hvad er matematik?
Udfyldt eksempel til læreren

Hvad er matematik?
Skabelon til eleverne

Undervisning i problemløsning
1. kapitel af bogen "Gode grublere og sikre strategier" skrevet af Pernille Pind

7 trin til problemløsning - LOVPORT
Et arbejdsark til eleverne

Skriveskabelon
Skriveskabelon til eleverne som støtte til at udregne omkreds, areal eller rumfang.

Statistik
Et arbejdsark til eleverne 

Tankekort til brainstorm
Udfyldt eksempel til læreren

Tankekort til brainstorm
Skabelon til eleverne

Feedback på skriftlige matematikopgaver
Her er et ark, der kan bruges til lærerens bedømmelse af en skriftlig matematikopgave i forhold til indhold og kommunikationsværdi. Arket kan bruges til at stille krav til opgaven og bagefter til at give eleven feedback på resultatet.

 

 

 

 

Publiceret 19-09-2016